باید همه به سوی شما رو بیاورند   دلها به لب ذکر هوالهو بیاورند
باید که جن و انس تمام ملائکه     ایمان به دست ضامن آهو بیاورند

مجلس شهادت امام رضا  سال ۱۳۸۷ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

حاج حسن خلج ، باید همه به سوی شما رو بیاورند (مدح و مناجات)

حاج حسن خلج ، تا زمین خوردی تو آقا ، زیر لب گفتی یا زهرا (روضه امام رضا علیه السلام)

حاج حسن خلج ، روضه امام رضا علیه السلام