گلچین مناجات با امام زمان (عج) با نوای دلنشین حاج حسن خلج ، سال ۱۳۸۷

حاج حسن خلج ، بیا بیا به کنارم دگر توانم نیست (مناجات)

حاج حسن خلج ، با آنکه در حریم تو بیگانه ام هنوز (مناجات)

حاج حسن خلج ، چون زلف توام جانا در عین پریشانی (مناجات)

حاج حسن خلج ، اگر با درد هجرت سر نمیکردم چه می کردم (مناجات)

حاج حسن خلج ، کی روا باشد که گردد عاشق غمخوار خار (مناجات)

حاج حسن خلج ، تو دوری از برم دل در برم نیست (مناجات)

حاج حسن خلج ، کم کم دلم از این  از آن سیر می شود (مناجات)

حاج حسن خلج ، عاشقم عاشق دلخسته منم (مناجات)

حاج حسن خلج ، یا رب سببی ساز که یارم به سلامت (مناجات)