مجلس ولادت امام حسین علیه السلام سال ۱۳۸۷ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه جلوه

حاج حسن خلج ، نور وجود از طلوع روی حسین اوست (مدح)

حاج حسن خلج ، عاشق او را چه اعتنابه جنت است (مدح)

حاج حسن خلج ، تو معشوق خداوند دمشقی (مدح)

حاج حسن خلج ، ملیک ملک الله امیر الا الله (مدح)