مجموعه روضه و سینه زنی شهادت امام موسی کاظم سال ۱۳۸۹ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت محبان الادمه مشهد مقدس

حاج حسن خلج ، ما حیرت محضیم سراز پا نشناسیم (مدح حضرت  امیرالمونین علی علیه السلام)

حاج حسن خلج ، خداوندا کسی را بهر دلجویی نمی جویم (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، به اذن مادر تو سینه می زنم یا حسین (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، الهی به صدای غم گرفته به دل ماتم گرفته (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، الهی به صدای غم گرفته به دل ماتم گرفته (سینه زنی- تصویری)