فایل های صوتی جلسه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام در رمضان سال ۱۳۸۸ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه آیت الله علوی تهران

حاج حسن خلج ، ای خوانده حسن خدای حسنت 

حاج حسن خلج ، ما ذره تو آفتاب جانی

حاج حسن خلج ، روضه و مدح