مجلس شب اربعین ۱۳۹۱ با نوای حاج حسن خلج ، حاج محمد رضا طاهری ، حاج محمود کریمی و حاج سید مهدی میرداماد ، بیت الرضا تهران

صوتی

حاج حسن خلج ، مریم نفسی زعصمت دامن توست (مدح و روضه حضرت زهرا سلام الله علیها)

حاج محمدرضا طاهری ، چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود (روضه)

حاج محمود کریمی ، تو خیمه موندیم ، اون شب رو با ترس به صبح رسوندیم (روضه)

حاج حسن خلج و حاج سید مهدی میرداماد (روضه)

حاج حسن خلج و حاج محمد رضا طاهری (روضه)

تصویری

حاج حسن خلج ، مریم نفسی زعصمت دامن توست (مدح و روضه حضرت زهرا سلام الله علیها)

حاج محمدرضا طاهری ، چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود (روضه)

حاج محمود کریمی ، تو خیمه موندیم ، اون شب رو با ترس به صبح رسوندیم (روضه)

حاج حسن خلج و حاج سید مهدی میرداماد (روضه)

حاج حسن خلج و حاج محمد رضا طاهری (روضه)