مجلس عزاداری شب شهادت امام سجاد علیه السلام  ۲۵ محرم ۱۳۹۱  با نوای حاج حسن خلج و حاج محمد رضا طاهری (منزل حاج محمد رضا طاهری)

حاج حسن خلج ، آب دیدم و به یاد لب تو افتادم (روضه)

حاج محمد رضا طاهری ، سی و پنج سال گذشته هنوز برام انگار تازه ست (سینه زنی زمینه)

حاج محمد رضا طاهری ، من امام سجده و ذکر و دعایم (سینه زنی)