سه زنگ موبایل پیشنهادی برای ایام فاطمیه امسال با نوای حاج حسن خلج:

ای نور قلب عاشم ، شمع این خانه تویی

ای گل خزانم آتش زدی به جانم

مادر بیا ما رو دعا کن یا زهرا

مداحی پیشواز فاطمیه برای همراه اول و ایرانسل با نوای حاج حسن خلج :

همراه اول :

نام:

پرستوی مهاجرم

 

 

 

ارسال کد به ۸۹۸۹ 

کد :

۳۰۰۷۹

 

  

ایرانسل :

نام:

لاله ی پرپرم

ای نور قلب عاشقم

یا فاطمه

 

ارسال کد به ۷۵۷۵

کد  :

۴۴۱۳۳۱

۴۴۱۳۳۲

۴۴۱۳۴۰