مجموعه روضه و سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام سال ۱۳۸۷ با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، وقتی برای خلوت با ما نمی دهی (مناجات)

حاج حسن خلج ، یک بوسه از شراب لبت قصد کردم (روضه)

حاج حسن خلج ، دوباره یک دل خسته،دوباره دستای بسته (روضه)