مجلس ولادت حضرت امیر المومنین امام علی علیه السلام سال ۱۳۹۰ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه فاطمیه بین الطلوعین

حاج حسن خلج ، نور فلک از جبین تابنده ی اوست (مدح امیرالمومنین و روضه)

حاج حسن خلج ، تو نور امیدی ، تو نبض خورشیدی (سرود)