گلچین روضه ایام فاطمیه ۱۳۹۰ با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، خدا قلب ما را به هم آشنا کرد (روضه)

حاج حسن خلج ، کسی که بر قد خم گشته اش نگاه کند (روضه)

یحاج حسن خلج ، یک عمر پای پرچمتان گریه کرده ام (روضه)

حاج حسن خلج ، روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج حسن خلج ، ندیم ز چشمان تو مهربان تر (روضه)

حاج حسن خلج ، دیدم لباس بر تن او گریه می کد (روضه)

حاج حسن خلج ، سراپا چشم هستم که از پا تا سرت بینم (روضه)

حاج حسن خلج ، روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج حسن خلج ، دریغ از آشنایی وای بر دل (روضه)

حاج حسن خلج ، اندر آن حلقه ماتم غم گیسوی تو بود (روضه)

حاج حسن خلج ، منت دلم ز حلقه موی تو می کشد (روضه)

حاج حسن خلج ، دلت چون شقایق ز غم پر تلاطم (روضه)