حاج حسن خلج ، ای عروس آسمانی خدا

 

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان ” ای عروس آسمانی خدا ” با نوای حاج حسن خلج

حاج حس خلج ، ای عروس آسمانی خدا (تصویری سایت آپارات)

حاج حسن خلج ، ای عروس آسمانی خدا (تصویری)

حاج حس خلج ، ای عروس آسمانی خدا (صوتی)

 

شعر روضه : 

می رفت علی و می کشید از دل آه

وز همسر خویش بر نمی داشت نگاه

دیدند که زیر لب علی می گوید

لاحول و لا قوه الا باا…

موج کوثر چون به مسجد سر نهاد

لرزه بر دنیا و ما فیها فتاد

گفت در طغیان عشقم ، کوثرم

تیغ داران ، پیش مرگ حیدرم

می دهم جان ، جان او را می خرم

هرچه پیش آید علی را می برم

بیم دارید از من و از اه من

سیل عشقم کیست سد راه من

دست خالی گر نشد حل مشکم

ذوالفقاری سازم از آه دلم

دید ساقی کوثرش را در خروش

رحمت رحمانی اش آمد به جوش

آسمان دیده را پر ابر کرد

گفت سلمان به زهرا بگو باز باید صبر کرد

گفت سلمان این پریشان گیسوان سوخته

آتشی در آسمان افروخته

تا نگشته آسمان ها زیر و رو

با زبان مرتضی با او بگو

ای عروس آسمانی خدا

ترجمان مهربانی خدا

ماه پیشانی جبین پرچین مکن

فاطمه جان علی نفرین مکن