مجلس عزاداری شهادت امام صادق علیه السلام سال ۱۳۹۲ با نوای حاج حسن خلج و حاج محمد عرفان ، هیئت بیت العباس شهرستان بابل

حاج حسن خلج ، ای روی تو قبله ی خلایق (مدح حضرت امام صادق علیه السلام)

حاج حسن خلج ، بیان روایتی در باب گریه برای امام حسین علیه السلام

حاج حسن خلج ، ای مدینه بنگر در سوز و در گدازم (روضه حضرت امام صادق علیه السلام)

حاج حسن خلج  ، روا بود که گریبان زهجر پاره کنم (سینه زنی همراه با شعرخوانی)

حاج حسن خلج ، ای همه میل دل من سوی تو آقا جان (سینه زنی)

حاج  محمد عرفان ، چشمای خیس و بارونی منو ببین (سینه زنی)