مجموعه مناجات و روضه های شب بیست و یکم رمضان ۱۳۹۱ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

حاج حسن خلج ، ما آمده ایم تا ببخشی ما را امشب به حسین (مناجات)

حاج حسن خلج ، با دست تهی و کوله باری از آه (مناجات)

حاج حسن خلج ، واپسین لحظه های مرد خداست (روضه)

حاج حسن خلج ، تو خونه ولوله برپاست رو زمین پیکر مولاست (روضه)