جلسه شهادت امام صادق۱۳۹۱با نوای حاج حسن خلج ، ماتمکده حضرت زینب سلام الله علیها

صوتی

حاج حسن خلج ، آن چه در مدرسه یک عمر بیندوختمی 

حاج حسن خلج ، تو را با دیگری در یک دل از من دور بادا دور

حاج حسن خلج ، جگری شعله شد و سوخت و خاکستر شد

حاج حسن خلج ، روضه امام صادق و امام حسین علیه السلام

حاج حسن خلج و کربلایی حمید ناظمی ، پیکرت در خاک و خون ای بی سر من

تصویری

حاج حسن خلج ، پیرمردی به زمین خورد و به او خندیدند 

حاج حسن خلج ، ای طایر تپیده به خون در برابرم