روضه حضرت علی اصغر عیه السلام با نوای حاج حسن خلج در محفل شیرخوارگان حسینی مصلی تهران (جمعه هشتم محرم ۱۳۹۱) ، اختصاصی نوای خلج

حاج حسن خلج ، لا لا اصغر آروم بخواب گلم (روضه حضرت علی اصغر علیه السلام)

حاج حسن خلج ، لا لا اصغر آروم بخواب گلم (روضه حضرت علی اصغر علیه السلام – تصویری)