مجلس عزاداری ۲۹ صفر ۱۳۹۱ مصادف با شام شهادت امام رضا علیه السلام با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج ، رأفت در آستان تو تفسیر می شود

حاج حسن خلج ، مناجات با امام رضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، روضه امام رضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، روضه حضرت علی اکبر علیه السلام

 

گزارش تصویری جلسه: