مجموعه کامل روضه وسنه زنی فاطمیه سال ۱۳۸۷با نوای دلنشین حاج حسن خلج

 

شب اول
حاج حسن خلج ، بعد از پدر به فاطمه دشمن امان نداد (روضه)

حاج حسن خلج ، درد عشقی کشیده ام که مپرس (مناجات)

شب دوم

حاج حسن خلج ، با آنکه در حریم تو بیگانه ام هنوز (مناجات)

حاج حسن خلج ، موج حوادث بی امونه (روضه)

شب سوم

حاج حسن خلج ، چون زلف توام جانان در عین پریشانی (مناجات)

حاج حسن خلج ، دنیای ماتم می شود وقتی نباشی (روضه)

حاج حسن خلج ، ای مایه آرامش من … (روضه)

شب چهارم

حاج حسن خلج ، اگر با درد هجرت سر نمی کردم،چه می کردم (مناجات)

حاج حسن خلج ، به کوچه ای قدم زدم که داشت جای پای تو (روضه)

حاج حسن خلج ، یاسی که مهربونه ، داره میره شبونه (روضه)

شب پنجم

حاج حسن خلج ، کی روا باشد که گردد عاشق غمخوار خار (مناجات)

حاج حسن خلج ، غم آمد شادی هم از یاد رفته (روضه)

حاج حسن خلج ، این غم برید از من امان را (روضه)

شب ششم

حاج حسن خلج ، دریاب دمی شیفتگان را به نگاهی (مناجات)

حاج حسن خلج ، عالم همه بی قرار زهرا و علی است (روضه)

حاج حسن خلج ، دادی مرا همیشه آزار (روضه)

شب هفتم

حاج حسن خلج ، کم کم دلم از این و از آن سیر می شود (مناجات)

حاج حسن خلج ، خوانده به حال خسته،نماز خود نشسته (روضه)

حاج حسن خلج ، غم عشقت بیابان پرورم کرد (سینه زنی)

شب هشتم

حاج حسن خلج ، در شهرت ای غریب ، ز دل کوبه کوترم (منماجات)

حاج حسن خلج ، دوباره دل کرده هواتو (روضه)

شب نهم

حاج حسن خلج ، یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید (مناجات)

حاج حسن خلج ، ای وجود خاک پای تو یا حضرت جواد (روضه)

حاج حسن خلج ، تو حجره ای تنهای تنها … ( روضه حضرت جواد الائمه)

شب دهم

حاج حسن خلج ، گریه دوش نیاسود چشم تر بی تو (مناجات)

حاج حسن خلج ، می کند از دل و جان ورد زبان … (روضه حضرت اباالفضل)

حاج حسن خلج ، روضه حضرت اباالفضل علیه السلام