مراسم روز دوازدهم محرم ۱۳۹۲ (۱۴۳۵ ه.ق) با نوای حاج سید احد خجسته و حاج حسن خلج ، حسینیه بیت الرضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، بار دیگر سر لباب شور شد (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج ، اثبات حیا ثبوت عصمت (مدح و روضه)

حاج حسن خلج ، نشود فاش کسی آنچه میان من و توست (روضه)

حاج حسن خلج ، چون قوم بنی اسد رسیدند (روضه)

حاج حسن خلج ، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند (مناجات و روضه)