مجلس روضه صبح روز اربعین ۱۳۹۲ با نوای حاج حسین سازور ، حاج حسن خلج ، حاج محمود کریمی و کربلایی حنیف طاهری ، حسینیه بیت الرضا علیه السلام

کربلایی حنیف طاهری ، زبان خامه ندارد سر بیان فراق (مناجات و روضه)

حاج حسین سازور ، حسین پاشو ببین رسیده ام من (روضه)

حاج حسن خلج ، دشت آنروز چه شور و چه غوغایی داشت (روضه)

حاج محمود کریمی ، چهل روز که دارم می میرم برات (روضه)

حاج محمود کریمی ، هر کجا گریه کردم بی صدا گریه کردم (روضه)

حاج حسن خلج ، درد هجرونو کشیدیم من و تو (روضه)

حاج حسن خلج ، رسید وقت منو خیمه عزا زدنت (روضه)

حاج حسن خلج – زآتش هجر ، من سوخته خرمن چه کنم (روضه)

حاج حسن خلج ، مرا ز دلبر دردانه ام جدا کردند (روضه)

حاج محمود کریمی ، همین بس است بگویم رباب هم تب کرد (روضه)