مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۹۳-۱۳۹۲ (۱۴۳۵ ه.ق) با نوای حاج حسن خلج و حاج احد قدمی ، هیئت الزهرا

حاج حسن خلج ، چونان تو مهربان جفتی کجا جویم پرستویم (روضه)

حاج احد قدمی ، اسماء دل همه بی تابه (سینه زنی زمینه)

گزارش تصویری جلسه در ادامه مطلب

 

 گزارش تصویری جلسه :