گلچین سرود میلاد انوار کربلا با نوای حاج حسن خلج (سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

حاج حسن خلج ، دلم شاد حسینه که میلاد حسینه (سرود)

حاج حسن خلج ، آقام آقام حسینه (سرود)

حاج حسن خلج ، تو کشور عشق و وفا تویی که شاهی عباس (سرود)

حاج حسن خلج ، ارباب منو بغل کن اربابم (سرود)

حاج حسن خلج ، ملیک ملک الله امیر الا الله  (سرود)

حاج حسن خلج ، میدونی دل من سراپا جنونه (سرود)

حاج حسن خلج ، چه بهاری باز روی زمینه (سرود)

حاج حسن خلج ، دنیا دنیا دلم مجنون تو (سرود)