مجلس ولادت امام رضا علیه السلام سال ۱۳۹۳ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه آل یاسین

حاج حسن خلج ، خواب از حرکات ماه دور است اینجا (مدح و مناجات)

حاج حسن خلج ، انت الاول فلیس قبلک شی

 

تصویری

حاج حسن خلج ، خواب از حرکات ماه دور است اینجا (مدح و مناجات – تصویری)