مجلس روز عید غدیر سال ۱۳۹۳ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج ، مقصود خدا و مصطفی حاصل شد (مدح)

حاج حسن خلج ، عید غدیر عید خداوند اکبر است (مدح)

حاج حسن خلج  ، روضه