مجلس صبح روز های دهه سوم ماه صفر ۱۳۹۳ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه بیت الحسین علیه السلام تهران

 

روز بیست و یکم :

حاج حسن خلج ، جز غم که یک دم از دل من دست برنداشت (روضه)

 

روز بیست و دوم (روضه امام حسن علیه االسلام) :

حاج حسن خلج ، ماه من چون آگهی از ناله شب های من (روضه)

 

روز بیست و سوم (روضه حضرت رقیه سلام الله علیها) :

حاج حسن خلج ، صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست (روضه)

 

روز بیست و چهارم (روضه حضرت علی اکبر علیه السلام) :

حاج حسن خلج ، به گمانم به سرت هست مهیا بشوی (روضه)

 

روز بیست و پنجم (روضه حضرت زینب سلام الله علیها) :

حاج حسن خلج ، زان یارم دلنوازم شکریست با شکایت (روضه)

 

روز بیست و ششم (روضه حضرت زینب سلام الله علیها) :

حاج حسن خلج ، کاشکی خاک حریم حرمت می بودم (روضه)

 

روز بیست و هفتم (روضه حضرت اباالفضل علیه السلام) :

حاج حسن خلج ، دل از دست عشقت امانی ندارد (روضه)