مراسم ماهانه بیت الرضا ( ماه جمادی الاول) ۱۳۹۳ با نوای حاج حسن خلج و حاج سید مهدی میرداماد ، بیت الرضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، با صبر در نهایت ایوب مانده ام (روضه)

حاج حسن خلج ، ظاهرا جد اطهرش هم بود (روضه)

حاج سید مهدی میرداماد ، قاتل حیا کن چشم مولا نیمه باز است (روضه)

حاج حسن خلج ، آنکه خونین دل از آن غنچه دهان است منم (روضه)