مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۳ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت آل یاسین شیراز

 

۱۲ جمادی الاول (۱۲ اسفند ۹۳) :

حاج حسن خلج ، لطف چشمان توست حیدری ام (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج ، قصه قصه ی بازو نیست (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، بار دیگر سر لبالب شور شد (سینه زنی)

 

۱۳ جمادی الاول (۱۳ اسفند ۹۳) :

حاج حسن خلج ، می شویم امشب با اشک دیده (روضه)

حاج حسن خلج ، مادر مادر مادر مادر (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، گفتم که از فراق نخوانم ولی نشد (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، انکار خدای ازلی نتوان کرد (مدح)