مجلس مناجات اولین شب جمعه ماه رمضان ۱۳۹۴ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج ، خواهم دلی که غرق شود در لقای تو (مناجات)

حاج حسن خلج ، از آب هم مضایقه کردند کوفیان (روضه)