مجلس شب بیست و سوم ماه رمضان ۱۳۹۴ با نوای حاج ذبیح الله ترابی و حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج ذبیح الله ترابی ، دارم امید عاطفتی از جمال دوست (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج ، یا رب دل مرده مرا احیا کن (مناجات)

حاج حسن خلج ، روضه