گلچین روضه و مناجات ایام فاطمیه ۱۳۸۶ با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، ای همسر با وفای حیدر

حاج حسن خلج ، من تشنه ام اما نه تشنه آبی

حاج حسن خلج ، اصیلی نسلت از یاس به قرآن

حاج حسن خلج ، تحمل گفتی و من هم که کردم 

حاج حسن خلج ، شام فراقم شد سحر 

حاج حسن خلج ، ای گل خزانم آتش زدی به جانم 

حاج حسن خلج ، ای که تویی آرام دلم تشنه لطفت آب و گلم 

حاج حسن خلج ، ای فاطمه دختر پیمبر ای همسر باوفای حیدر

حاج حسن خلج ، ای باغ گل به گل نهفته

حاج حسن خلج ، قلب من و پر شراره کردی

حاج حسن خلج ، نه وصلت دیده بودم کاش ای دلبر نه هجرانت

حاج حسن خلج ، بعد تو به عالم من دلخوشی ندارم

حاج حسن خلج ، ای کوثر بی کرانه جوشان

حاج حسن خلج ، شام فراقم شد سحر

حاج حسن خلج ، روضه حضرت زهرا

حاج حسن خلج ، روضه حضرت زهرا