مجلس شب ۶، ۷ و ۸ دهه اول ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه بیت الرقیه تهران (خیابان ایران) :

شب ششم :

حاج حسن خلج، بلا کشیده هجرم (روضه)

شب هفتم :

حاج حسن خلج، در آسمان غربت من یک ستاره نیست (روضه)

شب هشتم :

حاج حسن خلج، حسین گفتم و شد سینه بی قرار حسن (روضه)