مجلس روضه صبح روز ششم ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج ذبیح الله ترابی ، حاج حسن خلج ، کربلایی محمد خلج و کربلایی امیر کرمی، حسینیه نورالبکاء

حاج ذبیح الله ترابی، همای اوج سعادت به دام ما افتد (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، لبم بوی پدر دارد عمو جان (روضه)

حاج حسن خلج، چشمی که بسته ای به رخم وا نمی شود (روضه)

کربلایی علی کرمی، نقاب آویزم به رخسارش که حسن او نهان گردد (روضه)

کربلایی محمد خلج، از زندگیت آه تو را سیر نکرده (روضه)