مجلس روضه صبح روز نهم ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج ذبیح الله ترابی ، حاج حسن خلج ، حاج سعید خرازی ، حاج محسن عرب خالقی و حاج حسین رجبی، حسینیه نورالبکاء

حاج ذبیح الله ترابی، دلم به یاد تو ای دوست خلوتی دارد (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، چون تو ای لاله در این دشت گلی پر پر نیست (روضه)

حاج حسن خلج، تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد (روضه)

حاج حسن خلج، روضه حضرت علی اصغر علیه السلام

حاج حسن خلج، گلی که خم بدادم پیچ و تابش (روضه)

حاج حسین رجبی، ای آب جهان مهریه مادر تو (روضه)

حاج سعید خرازی، با زبان لعل لب خشک مدارا نکند (روضه)

حاج سعید خرازی، به نی چون غنچه ای بی رنگ اصغر (روضه)

حاج محسن عرب خالقی، اولین روز است بی گهواره می گردی (روضه)