مجلس روضه صبح روز دهم ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج ذبیح الله ترابی ، حاج حسن خلج ، حاج حسین رجبی و حاج علی علیان، حسینیه نورالبکاء

حاج ذبیح الله ترابی، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است (مناجات و روضه)

حاج علی علیان، نفسم رفت از نفس زدنت (روضه)

حاج حسین رجبی، من بهره نهفته در سبویم (روضه)

حاج حسن خلج، ای نور قلب عاشقم (روضه)

حاج حسن خلج، خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارت (روضه)