مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ روز های ۶ تا ۱۳ جمادی الاول با نوای حاج حسن خلج و حاج محسن عرب خالقی، حسینیه بیت العباس علیه السلام

 

۶ جمادی الاول : حاج حسن خلج، از بازی عجیب فلک آه می کشیم (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، پشت در تا جا یار من گرفت (روضه)

                    حاج حسن خلج، آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم (روضه)

 

۷ جمادی الاول : حاج حسن خلج، تا که زدم غوطه به دریای فکر (مدح و روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، شهر نیرنگ بود و مادر بود (روضه)

                    حاج حسن خلج، در شهر پر از فریب بودن سخت است (روضه)

 

۸ جمادی الاول : حاج حسن خلج، غریب و خسته و بی غمگسار می میرم (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، بابایی به جز سنگ تو صحرا بالش ندارم (روضه)

                    حاج حسن خلج، تاول دستامو نگاه کن (روضه)

 

۹ جمادی الاول : حاج حسن خلج، در پیچ و خم غم گذرش خورد به دیوار (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، کی دیده پرنده ای کنار لونه گم بشه (روضه)

                    حاج حسن خلج، چه حالی دارد آن مرغی که از جفت به جا در لانه مشت پر ببیند (روضه)

 

۱۰ جمادی الاول : حاج حسن خلج، فضا سیاه شد از دود آه اهل حرم (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، ای که به خشکی لبات دریا توسل میکنه (روضه)

                    حاج حسن خلج، به سفلگان ستم پیشه همسفر گشتم (روضه)

 

۱۱ جمادی الاول : حاج حسن خلج، سومین گنج شاه کرببلا (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، لالا گل پونه من (روضه)

                    حاج حسن خلج، پیراهنی که دوخته ام بهر محسنم (روضه)

 

۱۲ جمادی الاول : حاج حسن خلج، دلداده باید بود و از دلدار باید خواند (مناجات و روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، دوباره شب شد و سردرد دارد (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، دلم خونه فضه پریشونه فضه (روضه)

 

۱۳ جمادی الاول : حاج حسن خلج، ز سیل اشک چو نخل خمیده بر لب جویم (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، با رفتنت خالی مکن دور و برم را (روضه)

                    حاج محسن عرب خالقی، میخوای از کنارم بری (سینه زنی)