مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه انصار الحسین علیه السلام:

 

۱۳ جمادی الاول : حاج حسن خلج، ای ابد پیوسته بانو ازل (روضه)

۱۴ جمادی الاول : حاج حسن خلج، من از خاک پای تو سر بر ندارم (روضه)

۱۵ جمادی الاول : حاج حسن خلج، نوای غم دلم دوشینه میزد (روضه) 

                      حاج حسن خلج، نوای غم دلم دوشینه میزد (روضه)

                      حاج حسن خلج، دعای پایانی

۱۶ جمادی الاول : حاج حسن خلج، در چشم های تو خدا را دید مولا (مدح و روضه)

۱۷ جمادی الاول : حاج حسن خلج، تا می شود ز چشمه توحید جو گرفت (مدح و روضه)