مجلس شب های ماه رمضان ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بنی زهرا سلام الله علیها تهران

 

شب اول

حاج حسن خلج، ای جوهر علم و جان عالم (مدح و روضه)
شب دوم حاج حسن خلج، جز نور تو نیست جلوه در کس (مدح و روضه)
شب سوم حاج حسن خلج، این فقط کار توست تنها تو (روضه)
شب هشتم حاج حسن خلج، ای باب مراد خلق عالم (مدح و روضه)
شب نهم حاج حسن خلج، بار دگر به بارگهت بار من فتاد (مناجات و روضه)
شب دهم حاج حسن خلج، دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد (روضه)
شب یازدهم

حاج حسن خلج، تمام عمر خطا کردم و عطا کردی (مناجات و روضه)

شب دوازدهم

حاج حسن خلج، فاطمه، مجموعه صفات خداوند (مدح و روضه)

شب سیزدهم حاج حسن خلج، به ملک جان و جهان سلطنت به نام تو شد (مناجات و روضه)
شب شانزدهم

حاج حسن خلج، چشمی که بسته ای به رخم وا نمی شود (روضه)