مجلس شب های جمعه ماه رمضان ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

 

شب جمعه اول : حاج حسن خلج، گرم بخوانی و گر برانی (مناجات و روضه)

شب جمعه دوم : یگانه ای و نداری شبیه و مانندی (مدح و روضه)