سه قطعه روضه و شعر خوانی حضرت اباالفضل علیه السلام با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، کام خشک و سینه آتش دل کباب

حاج حسن خلج ، می کند از دل جان ورد زبان

حاج حسن خلج ، رد خون دست ساقی هنوزم رو لب مشکه