مراسم ماهانه بیت الرضا (ماه ماه ذی القعده) ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، بیت الرضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، جشن میلاد است میلاد رضاست (مدح و مناجات)