مراسم ماهانه بیت الرضا (ماه ذی الحجه)  ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، بیت الرضا علیه السلام

حاج حسن خلج ، یک لحظه شدیم خیره تا در چشمت (روضه)