مجموعه روضه و سینه زنی شب هشتم محرم ۱۳۹۶ (۱۴۳۹ ه.ق) با نوای حاج حسن خلج ، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام کربلا :

حاج حسن خلج، چون زفرق اکبر اندر کارزار (روضه)

حاج حسن خلج، چشمت زدند بس که تماشات کردند (شور)

حاج حسن خلج، یا علی یا علی مالک ملک دلی

حاج حسن خلج، رو به روی تو نهم بلکه دل آرام شود (روضه پایانی)