مجلس شب ۱۵ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت روضه الحسن علیه السلام

حاج حسن خلج، دوباره روضه آخر خدا بخیر کند (روضه)

حاج حسن خلج، مانده بر دوش زمین رنج مسیر سفرت (روضه)