مجلس شب ۲۳ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بیت العباس علیه السلام

حاج حسن خلج، بین عشاق جهان تا کی سفر باشد (روضه)

حاج حسن خلج، جان لب هایی که بستی پلک هایت را نبند (روضه)

حاج حسن خلج، به زحمت تکیه بر دیوار میکرد (روضه)