مجلس شب شهادت امام سجاد علیه السلام ۱۳۹۶ (شب ۲۵ محرم) با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بیت العباس علیه السلام

حاج حسن خلج، دیدن شیر خواره کافی بود (روضه)

حاج حسن خلج، این درد قاتلم شده (روضه)

حاج حسن خلج، روضه امام سجاد علیه السلام

حاج حسن خلج، روضه امام سجاد علیه السلام

حاج حسن خلج، دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد (روضه)

حاج حسن خلج، سه غم آمد به جانم (روضه)

حاج حسن خلج، روضه امام سجاد علیه السلام

حاج حسن خلج، گلو و چشم و قلبت سوخت عمری (روضه)

حاج حسن خلج، مسیر قافله یادت نمی رفت (روضه)