مجلس شب ۲۶ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بیت العباس علیه السلام

حاج حسن خلج، روزگار اسیری زینب (روضه)

حاج حسن خلج، تو خودت خوب واقفی (روضه)