مجلس شب ۲۷ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بیت العباس علیه السلام

حاج حسن خلج، به پای روضه نشستیم و اشک ناب شدیم (مناجات)

حاج حسن خلج، حسین جانم (مناجات)

حاج حسن خلج، دوباره اشک گناه نسوز ما را سوخت (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد (روضه)

حاج حسن خلج، روضه حضرت علی اصغر علیه السلام

حاج حسن خلج، گریه نکن رباب عروس مادرم (روضه)

حاج حسن خلج، مواظبت هستم نترس مادر (روضه)