مجلس روضه صبح روز ۲۲ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه هدایت تهران

حاج حسن خلج، هر چند که از داغ تو مرثیه به دوشم (مناجات و روضه)