مجلس روز ۲۹ محرم ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه مجتمع آموزشی آذین علم

حاج حسن خلج، به پای روضه نشستیم و اشک ناب شدیم (مناجات و روضه)