مجلس شب های دهه اول ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه بیت الحسین علیه السلام تهران

شب اول :

حاج حسن خلج، سوگند خورده ایم به موی تو بارها (روضه)

شب دوم :

حاج حسن خلج، بی کس و خسته در این شهرم (روضه)

شب سوم :

حاج حسن خلج، شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم (روضه)

شب چهارم :

حاج حسن خلج، ای باعث بزرگی خیل بزرگها (روضه)

شب پنجم :

حاج حسن خلج، جز آرزوی وصل تو یک دم نمی کنم (روضه)

شب ششم :

حاج حسن خلج، مرا که بی قرار می کند حسن (روضه)

شب هفتم :

حاج حسن خلج، باید غبار صحن تو را توتیا کنند (مناجات و روضه)

شب نهم :

حاج حسن خلج، ای همه میل دل من سوی تو (مناجات و روضه)

شب دهم :

حاج حسن خلج، مهی که چشم مه و ستاره به خلوت او گذر ندارد (مدح و روضه)